CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÂU Á, CTY+CP+THIẾT+BỊ+ÂU+Á/@10.847227,106.612356,19.38z/data=!4m6!3m5!1s0x317529202b53a237:0x64c878c7a9dbebf9!8m2!3d10.8475667!4d106.6130292!16s%2Fg%2F11my78rx4d?, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0907999301
Tuyển dụng
VIỆC LÀM NGÀY PHỎNG VẤN ĐỘ TUỔI LƯƠNG NƠI LÀM VIỆC
Kỹ thuật viên máy may công nghiệp Từ 07-2023 đến 10/2023 28 - 35 10.000.000đ - 15.000.000đ Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Chỉ đường
Facebook
Gọi Điện
Zalo
SMS
Chỉ đường
Facebook
Gọi Điện
Zalo
SMS
Facebook